Kategori
Категорія
Renk
Колір
Radyoaktif
Радіоактивний
Kristal yapısı
Кристалічна Структура
Faz
Фаза
Yoğunluk
Густина
Ergime noktası
Температура плавлення
Kaynama noktası
Температура кипіння
Isı kapasitesi
Питома теплоїмність
Ergime ısısı
Теплота плавлення
Buharlaşma ısısı
Теплота випаровування
Atom yarıçapı
Радіус атома
Kovalent yarıçapı
Ковалентний радіус
Van der Waals yarıçapı
Радіус Ван дер Вальса
Elektronegatifliği
Електронегативність
Pauling ölçeği
Шкала Пауля
İyonlaşma enerjisi
іонізаційний потенціал
Atomik Hacim
Молярний об'єм
Isıl iletkenlik
Теплопровідність
Yükseltgenme seviyeleri
Ступені окиснення
Sıcaklık
Температура
Celsius
Цельсія
Fahrenhayt
Фаренгейта
g/cm<sup>3</sup>
г/см<sup>3</sup>
J/g·K
Дж/г.К
kJ/mol
кДж/моль
eV
еВ
cm<sup>3</sup>/mol
см<sup>3</sup>/моль
W/cm·K
Вт/см·К
Elektrik Özdirenci
Електричний опір
Manyetik Sıralama
Магнітний порядок
Manyetik Alınganlık
Магнітна сприйнятливість
Young Modülü
Модуль Юнги
Kayma Modülü
Модуль зсуву
Hacim Modülü
Об'ємний модуль
Poisson Oranı
Коефіцієнт Пуассона
CAS Numarası
Номер CAS
PubChem CID Numarası
Номер PubChem CID
Elektron dizilimi
Електронна конфігурація
Enerji seviyesi başına Elektronlar
Електронні оболонки
İzotoplar
Ізотопи
Kararlı izotoplar
Стабільні ізотопи
Kararsız izotoplar
Нестабільні ізотопи
Tablolar
Таблиці
Çözünürlük Tablosu
Графік розчинності
Çözünür
Розчинний
Az Çözünür
Мало розчинний
Çözünmez
Нерозчинний
Kullanılamıyor
Недоступно
Suyla tepkimeye girer
Реагує з водою

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.