Category
Kategorya
Color
Kulay
Radioactive
No translations found
Crystal Structure
Estruktura ng kristal
Phase
Anyo
Density
Densidad
Melting Point
Punto ng pagkalusaw
Boiling Point
Punto ng pagkulo
Specific Heat Capacity
Espesipikong kapasidad sa init
Heat of Fusion
Init ng pagsasanib
Heat of Vaporization
Init ng baporisasyon
Atomic Radius
Atomikong rayos
Covalent Radius
Kobalenteng rayos
Van der Waals radius
No translations found
Electronegativity
Elektronegatibidad
Pauling scale
Iskala ni Pauling
Ionization Potential
No translations found
Atomic Volume
No translations found
Thermal Conductivity
Termal na konduktibidad
Oxidation States
Estadong oksidadyon
Temperature
Temperatura
Celsius
Celsius
Fahrenheit
Fahrenheit
g/cm<sup>3</sup>
g/cm<sup>3</sup>
J/g·K
J/g·K
kJ/mol
kJ/mol
eV
eV
cm<sup>3</sup>/mol
cm<sup>3</sup>/mol
W/cm·K
W/cm·K
Electrical Resistivity
No translations found
Magnetic Ordering
No translations found
Magnetic Susceptibility
No translations found
Young's Modulus
No translations found
Shear Modulus
No translations found
Bulk Modulus
No translations found
Poisson Ratio
No translations found
CAS Number
No translations found
PubChem CID Number
No translations found
Electron Configuration
Kompigurasyon ng elektron
Electrons per shell
Mga Elektron kada talukab
Isotopes
No translations found
Stable Isotopes
No translations found
Unstable Isotopes
No translations found
Tables
No translations found
Solubility Chart
No translations found
Soluble
No translations found
Slightly Soluble
No translations found
Insoluble
No translations found
Unavailable
No translations found
Reacts with water
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.