Z Gréckeho slova "hydro" (voda) a "genes" (formujúci)
Od greckiego słowa „hydro” (woda) i „genes” (formowanie)
Z Gréckeho slova "helios" (slnko)
Od greckiego słowa "helios", oznaczającego słońce
Z Gréckeho slova "lithos" (kameň)
Od greckiego słowa „lithos”, kamień
Z Gréckeho slova "beryllos" (beryl)
Od greckiego słowa „beryllos”, beryl
Z Latinského slova "carbo" (drevné uhlie)
Od łacińskiego słowa „carbo”, węgiel
Z Latinského slova "ferrum"
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.