Kategori
الفئة
Farge
اللون
Krystallstruktur
البنية البلورية
Tilstandsform
الطور
Tettleik
كثافة
Smeltepunkt
نقطة الانصهار
Kokepunkt
نقطة الغليان
Spesifikk varmekapasitet
السعة الحرارية
Smeltevarme
حرارة الانصهار
Fordampingsvarme
حرارة التبخر
Atomradius
نصف قطر ذري
Kovalent radius
نصف قطر تساهمي
Elektronegativitet
الكهرسلبية
Paulings skala
مقياس باولنغ
Ioniseringspotensial
جهد التأين
Molart volum
الحجم الذري
Termisk konduktivitet
الناقلية الحرارية
Oksidasjonstrinn
أرقام الأكسدة
Temperatur
درجة حرارة
Celsius
درجة حرارة مئوية
Fahrenheit
فهرنهايت
g/cm<sup>3</sup>
غرام/سم<sup>−3</sup>
J/g·K
J/g·K
kJ/mol
كيلوجول·مول<sup>−1</sup>
eV
eV
cm<sup>3</sup>/mol
cm<sup>3</sup>/mol
W/cm·K
W/cm·K
Elektronkonfigurasjon
توزيع إلكتروني
Elektron per energinivå
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ
Løysingsmiddeltabell
No translations found
Løyseleg
No translations found
Litt løyseleg
No translations found
Utløyseleg
No translations found
Utilgjengeleg
No translations found
Reagerer med vatn
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.