ภาษาเปอร์เซีย
زبان فارسی
ภาษาโรมาเนีย
زبان رومانیایی
ภาษาเซอร์เบีย
زبان صربی
ภาษาสโลวีเนีย
زبان اسلونیایی
สวีเดน
زبان سوئدی
ไทย
زبان تایلندی
ยูเครน
زبان اوکراینی
ภาษาอุซเบก
زبان ازبکی
ภาษาเวียดนาม
زبان ویتنامی
ภาษาอาฟรีกานส์
زبان آفریکانس
ภาษาไอซ์แลนด์
زبان ایسلندی
ภาษาสวาฮีลี
زبان سواحلی
ภาษาเอสเปรันโต
زبان اسپرانتو
ภาษาอาร์มีเนีย
زبان ارمنی
ละติน
No translations found
เวลส์
زبان ولزی
ทมิฬ
زبان تامیلی
เตลูกู
زبان تلوگو

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.