ภาษาเปอร์เซีย
Limba persană
ภาษาโรมาเนีย
Limba română
ภาษาเซอร์เบีย
Limba sârbă
ภาษาสโลวีเนีย
Limba slovenă
สวีเดน
Limba suedeză
ไทย
Limba thailandeză
ยูเครน
Limba ucraineană
ภาษาอุซเบก
Limba uzbecă
ภาษาเวียดนาม
Limba vietnameză
ภาษาอาฟรีกานส์
Limba afrikaans
ภาษาไอซ์แลนด์
Limba islandeză
ภาษาสวาฮีลี
Limba swahili
ภาษาเอสเปรันโต
Limba esperanto
ภาษาอาร์มีเนีย
Limba armeană
ละติน
Limba latină
เวลส์
Limba galeză
ทมิฬ
Limba tamil
เตลูกู
Limba telugu

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.