Tamna
Gelap
Pozadina
Latar belakang
Koristi boju isticanja sustava Windows
Guna warna aksen windows
Ispis
Cetak jadual
Preuzimanje
Muat turun
Otkriven
Ditemui
pr. Kr.
S.M.
Aplikacija Elementi: Periodni sustav pruža sveobuhvatne i korisne informacije o kemijskim elementima na jednom mjestu.
Unsur: Jadual Berkala Unsur menyediakan maklumat berguna dan komprehensif tentang unsur kimia dalam satu tempat.
Kliknite na element kako biste saznali više o njegovim svojstvima, povijesti, porijeklu njegova imena, primjenama i opasnostima te kako biste vidjeli slike i dijagram elektronskih ljuski.
Ketik pada unsur untuk mengetahui lebih tentang sifat, sejarah, nama asal, gambar, aplikasi, bahaya dan rajah petala elektron setiap unsur.
Obojana, vizualno zadovoljavajuća tablica
Jadual berkod warna yang menarik secara visual
Jednostavan, fluidan dizajn, a sadrži i puno detalja
Reka bentuk cecair yang ringkas dan mempunyai banyak perincian
Detaljan opis svakog elementa
Penerangan terperinci setiap unsur
Prikaz popisa svih elemenata u abecednom redu
Lihat senarai semua unsur dalam susunan abjad
Dijagram elektronskih ljuski i slika za svaki element
Rajah petala elektron dan gambar setiap unsur
Usporedba svojstava dva elementa
Banding sifat diantara 2 unsur
Pretraživanje elemenata po simbolu, atomskom broju ili imenu
Cari unsur menggunakan simbol, nombor atom atau nama
Detaljne informacije o glavnim izotopima
Maklumat terperinci pada kebanyakan isotop
Poveznice do informativnih stranica za daljnje proučavanje
Pautan laman web bermaklumat untuk pengajian
Radi bez internetske veze
Berfungsi luar talian, tiada capaian internet diperlukan
Interaktivni periodni sustav kemijskih elemenata
No translations found
Svojstva, povijest, porijeklo imena, činjenice, primjene, izotopi, elektronska konfiguracija, kristalna struktura, opasnosti i više
No translations found
Skupina
Kumpulan
Perioda
Kala
Blok
Blok
Trgovina
Simpan
Slika
gambar
Više slika
Lebih imej
Svojstva
Sifat
Primjene
Aplikasi
Povijest
Sejarah
Opća svojstva
Ciri-Ciri Am
Fizikalna svojstva
Ciri-Ciri Fizikal
Atomska svojstva
Ciri-Ciri Atom
Glavne uporabe
Aplikasi Utama
Važni linkovi
Pautan Penting
Izgled
Penampilan
Prečaci
Kekunci Pintas
Prijedlozi
Cadangan
Više
Lebih
Stil
No translations found
Web-mjesto
Laman web
Širina tablice
Kelebaran jadual
Poredaj po broju
Susun mengikut nombor
Poredaj po imenu
Susun mengikut nama
Poredaj po simbolu
Susun mengikut simbol
Naziv
Nama
Simbol
Simbol
Atomski broj
Nombor atom
Relativna atomska masa
Berat atom
Maseni broj
Nombor jisim

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.