Від грецького слова "гідро" (вода), і "гени" (формування)
От гръцката дума "hydro" (вода) и "genes" (формиране)
Від грецького слова "Геліос", сонце
От гръцката дума "Helios", слънцето
Від грецького слова "Lithos", камінь
От гръцката дума "lithos", камък
Від грецького слова "beryllos", берилу
От гръцката дума "beryllos", берил

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.