metai
godina
dienos
dana
valandos
sati
minutės
minuta
sekundes
sekundi
Alfa skilimas
Alfa raspad
Beta skilimas
Beta raspad
Šarminiai metalai
Alkalijski metali
Šarminių žemių metalai
Zemnoalkalijski metali
Metalai
Prijelazni metali
Kiti metalai
Slabi metali
Kiti nemetalai
Ostali nemetali
Pusmetaliai
Polumetali
Halogenai
Halogeni elementi
Inertinės dujos
Plemeniti plinovi
Lantanoidai
Lantanoidi
Aktinoidai
Aktinoidi
Kietas
Čvrsto
Skystis
Tekuće
Dujos
Plinovito

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.