ภาษาเปอร์เซีย
Perzsa
ภาษาโรมาเนีย
Román
ภาษาเซอร์เบีย
Szerb
ภาษาสโลวีเนีย
Szlovén
สวีเดน
Svéd
ไทย
Thai
ยูเครน
Ukrán
ภาษาอุซเบก
Üzbég
ภาษาเวียดนาม
Vietnami
ภาษาอาฟรีกานส์
Afrikaans
ภาษาไอซ์แลนด์
Izlandi
ภาษาสวาฮีลี
Szuahéli
ภาษาเอสเปรันโต
Eszperantó
ภาษาอาร์มีเนีย
Örmény
ละติน
Latin
เวลส์
Walesi
ทมิฬ
Tamil
เตลูกู
Telugu

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.