כהה
背景
רקע
使用Windows主題顏色
להשתמש בצבע בחירה של ווינדוס
可打印
No translations found
下載
הורדה
发现年期
התגלה
公元前
לפנה''ס
元素:週期表一站式提供有關化學元素的全面和有用的信息。
יסודות: הטבלה המחזורית מספקת מידע מקיף ושימושי בנוגע ליסודות הכימיים הכול במקום אחד.
擊元素以了解有關每個元素的屬性,歷史,名稱來源,圖像,應用,危害和電子層分布圖的更多信息。
לחץ על יסוד על מנת לדעת עוד לגבי התכונות, היסטוריה, מקור השם, תמונות, יישומים, סיכונים ודיאגרמת מעטפת אלקטרונים עבור כול יסוד.
令人視覺愉悅的彩色表格
No translations found
簡單的流畅設计并带有很多細節
No translations found
各個元素的詳細描述
תיאור מפורט עבור כול יסוד
依字母順序查看所有元素的清單
צפה ברשימה של כול היסודות על פי סדר האלף-בית
每個元素的電子殼圖和圖像
No translations found
比較 2 個元素的屬性
תשווה בין התכונות של שני יסודות
使用元素的符號、原子編號或名稱搜索元素
חפש יסודות באמצעות הסימן שלהם, המספר האטומי או שם
主要同位素的詳細資料
מידע מפורט לגבי איזוטופים מרכזיים
指向資訊網站的連結,供進一步研究
קישורים לאתרי אינטרנט אינפורמטיביים למחקר נוסף
離線工作,無需網路連接
עובד במצב לא מקוון, חיבור אינטרנט לא נדרש
化學元素互動週期表
No translations found
性質、歷史、名稱來源、事實、應用、同位素、電子配寘、晶體結構、危害等
No translations found
קבוצה
週期
מחזור
חסום
商店
חנות
圖像
תמונה
更多圖片
תמונות נוספות
性能
מאפיינים
應用
יישומים
歷史
היסטוריה
一般屬性
תכונות כלליות
物理性質
מאפיינים פיזים
原子性質
מאפיינים אטומיים
主要應用
שימושים מרכזיים
外部連結
קישורים חיצוניים
外觀
מראה
快捷方式
קיצורי דרך
建議
הצעות
更多
עוד
風格
סגנון
網站
אתר
表寬度
רוחב הטבלה
按原子序號排序
מיון לפי מספר אטומי
按原子名稱排序
מיון לפי שם
按原子符號排序
מיון לפי סמל כימי
名稱
שם
符號
סמל כימי
原子序數
מספר אטומי
標準原子質量
מסה אטומי
品質編號
מספר מסה

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.