تاریک
背景
پس زمینه
使用Windows主題顏色
استفاده از رنگ ویندوز من
可打印
قابل چاپ (پرینت)
下載
دانلود
发现年期
کشف شده
公元前
قبل از میلاد مسیح
元素:週期表一站式提供有關化學元素的全面和有用的信息。
عناصر: جدول تناوبی اطلاعات جامع و مفیدی درباره عناصر شیمیایی میدهد.
擊元素以了解有關每個元素的屬性,歷史,名稱來源,圖像,應用,危害和電子層分布圖的更多信息。
بر روی یک عنصر کلیک کنید تا اطلاعاتی مربوط به خواص، تاریخ، اطلاعات کشف، عکس ها، کاربرد ها، خطرات و لایه الکترونی هر عنصر بددست آورید.
令人視覺愉悅的彩色表格
دیدن رنگ زیبای جدول
簡單的流畅設计并带有很多細節
طراحی ساده با جزییات زیاد
各個元素的詳細描述
اطلاعات و جزییات دقیق برای هر عنصر
依字母順序查看所有元素的清單
مشاهده لیست تمام عناصر به ترتیب حروف الفبا
每個元素的電子殼圖和圖像
نمودار لایه الکترونی و تصویر برای هر عنصر
比較 2 個元素的屬性
مقایسه خواص دو عنصر
使用元素的符號、原子編號或名稱搜索元素
جستوجو عناصر با استفاده از نماد، عدد اتمی یا نام آنها
主要同位素的詳細資料
اطلاعات دقیق در مورد ایزوتوپ ها
指向資訊網站的連結,供進一步研究
لینک وب سایت های اطلاع رسانی برای مطالعه بیشتر
離線工作,無需網路連接
استفاده آفلاین، بدون نیاز به اتصال اینترنت
化學元素互動週期表
عنصر های شیمیایی تعاملی جدول دوره ای
性質、歷史、名稱來源、事實、應用、同位素、電子配寘、晶體結構、危害等
ویژگی ها، تاریخ، ریشه نام، حقایق، اپلیکیشن ها، ایزوتوپ ها، پیکربندی الکترونیکی، ساختار بلوری، خطرها و بیشتر
گروه
週期
تناوب
بلوک
商店
فروشگاه
圖像
عکس
更多圖片
عکس های بیشتر
性能
خواص
應用
کاربرد ها
歷史
تاریخچه
一般屬性
ویژگیهای عمومی
物理性質
خواص فیزیکی
原子性質
خواص اتمی
主要應用
کاربرد های اصلی
外部連結
لینک های مهم
外觀
ظاهر
快捷方式
میانبرها
建議
پیشنهادها
更多
بیشتر
風格
No translations found
網站
تارنما
表寬度
عرض جدول
按原子序號排序
مرتب سازی با عدد
按原子名稱排序
مرتب سازی با نام
按原子符號排序
مرتب سازی با نماد
名稱
نام
符號
نماد
原子序數
عدد اتمی
標準原子質量
عدد جرمی
品質編號
عدد جرمی

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.