ตั้งชื่อตาม Dmitri Mendeleev ผู้คิดค้นตารางธาตุ
주기율표를 만든 드미트리 멘델레예프의 이름을 따 명명되었다.
ตั้งชื่อตาม อัลเฟรด โนเบล (Alfred Nobel) นักเคมีชาวสวีเดน ผู้คิดค้นระเบิดไดนาไมต์ และผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบล
노벨상의 창설자이자 다이너마이트를 발명한 스웨덴의 화학자 알프레드 노벨의 이름을 따서 명명되었다.
ตั้งชื่อตาม เออร์เนส รัทเทอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford) นักฟิสิกส์และนักเคมีชาวนิวซีแลนด์
뉴질랜드의 물리학자이자 화학자인 어니스트 러더퍼드의 이름을 따 명명되었다.
ตั้งตามชื่อเมืองดับนา (Dubna) ในประเทศรัซเซีย
러시아의 마을인 'Dubna'(두브나)의 이름을 따서 명명되었다.
เฮนรี คาเวนดิช (Henry Cavendish) ได้ค้นพบแก๊สไฮโดรเจนเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1766 ขณะที่กำลังเตรียมปฏิกิริยาระหว่างกรดไฮโดรคลลอริกกับโลหะสังกะสี ในปี ค.ศ.1670 โรเบิร์ต บอยล์ (Robert Boyle) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ศึกษาการเกิดแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับโลหะ ในปี ค.ศ.1783 อองตวน ลาวัวซีเอ (Antoine Lavoisier) นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศษได้ตั้งชื่อให้แก๊สชนิดนี้ว่า ไฮโดรเจน (Hydrogen : H)
헨리 캐번디시는 1766년 염산과 아연을 반응시킴으로서 다른 기체들로부터 수소를 처음으로 분리하였다. 1670년, 아일랜드 과학자 로버트 보일은 금속과 강산을 반응시켜 수소의 생성을 관찰했다. 이후 1783년에 프랑스 과학자 앙투안 라부아지에는 이 원소를 수소라고 명명했다.

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.