การปรุงอาหารรสเปรี้ยวหรืออาหารที่เป็นกรดในภาชนะทองแดงสามารถทำให้เกิดสารพิษปนเปื้อนในอาหารได้
El cobre y sus sales casi no son tóxicos
แกลเลียมเป็นธาตุที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย
El galio se considera que es no tóxico
สารหนูและสารประกอบของธาตุอาร์เซนิกเป็นสารพิษต่อสิ่งมีชีวิต
El arsénico y sus compuestos son extremadamente tóxicos
สารประกอบของธาตุเซเลเนียมหลายชนิดเป็นพิษ เช่น สารประกอบเซเลเนต และ เซเลไนต์ มีความเป็นพิษสูง
El selenio está considerado un elemento peligroso para el medio ambiente por lo que sus compuestos deben almacenarse en áreas secas
โบรมีนเป็นพิษต่อร่างกาย สามารถทำให้ผิวหนังไหม้เมื่อสัมผัส
El bromo elemental es altamente tóxico

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.