การปรุงอาหารรสเปรี้ยวหรืออาหารที่เป็นกรดในภาชนะทองแดงสามารถทำให้เกิดสารพิษปนเปื้อนในอาหารได้
Cozinhar alimentos ácidos em panelas de cobre, poderá causar toxicidade.
แกลเลียมเป็นธาตุที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย
O Gálio é considerado não tóxico.
สารหนูและสารประกอบของธาตุอาร์เซนิกเป็นสารพิษต่อสิ่งมีชีวิต
O Arsénico e os seus compostos são venenosos.
สารประกอบของธาตุเซเลเนียมหลายชนิดเป็นพิษ เช่น สารประกอบเซเลเนต และ เซเลไนต์ มีความเป็นพิษสูง
No translations found
โบรมีนเป็นพิษต่อร่างกาย สามารถทำให้ผิวหนังไหม้เมื่อสัมผัส
O Bromo é venenoso e provoca queimaduras na pele.

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.