มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
希臘文“形成水的元素”
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
希臘文 “太陽的元素”
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
希臘文“石頭”
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
希臘文“綠柱石”
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
拉丁文”木炭“
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
拉丁文“营养”
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
希臘文“發綠的黃”
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
以斯堪的納維亞女神Vanadis的名字命名
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
希臘文“顔色”
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
拉丁文“鉄”
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
No translations found
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.