Z Gréckeho slova "hydro" (voda) a "genes" (formujúci)
มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
Z Gréckeho slova "helios" (slnko)
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
Z Gréckeho slova "lithos" (kameň)
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
Z Gréckeho slova "beryllos" (beryl)
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
Z Latinského slova "carbo" (drevné uhlie)
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
Z Latinského slova "ferrum"
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.