A savas ételek réztartalmú edényben főzve mérgezőek lehetnek
Приготовление кислой пищи в медных горшках может вызвать отравление
A cinket nem tartják különösen mérgezőnek
Цинк не считается особо токсичным
A galliumot nem tartják mérgezőnek
Галлий считается нетоксичным
A germániumot nem tartják mérgezőnek
Сведения о токсичности германия отсутствуют
Az arzén és vegyületei mérgezőek
Мышьяк и его соединения ядовиты
A szelén sok vegyülete, mint a szelenátok és szelenitek, erősen mérgező
Многие соединения селена, такие как селенаты и селениты, очень токсичны
A bróm mérgező és a bőrön nehezen gyógyuló sérüléseket ejt
Бром ядовит и вызывает ожоги кожи
A kriptont nem tartják mérgezőnek
Криптон считается нетоксичным
A rubídiumot nem tartják mérgezőnek
Сведения о токсичности рубидия отсутствуют
A stroncium nem radioaktív izotópjait nem tartják mérgezőnek
Нерадиоактивные изотопы стронция считаются нетоксичными
Az emberi szervezet ittrium vegyületekkel való kitétele tüdőbetegségekhez vezethet
Воздействие соединений иттрия на человека может вызвать заболевание легких
A cirkóniumot nem tartják mérgezőnek
Цирконий считается нетоксичным
Néhány nióbium vegyült erősen mérgező
Некоторые соединения ниобия очень токсичны
A technécium radioaktivitása miatt ártalmas
Технеций вреден своей радиоактивностью
A ruténium feltételezhetően rákkeltő és a vegyületei erősen festik a bőrt
Рутений является канцерогеном, и его соединения сильно окрашивают кожу
A ródiumot nem tartják mérgezőnek
Родий считается нетоксичным
A palládiumot gyengén mérgezőnek tartják
Палладий считается малотоксичным
Az ezüstöt nem tartják mérgazőnek
Серебро считается нетоксичным
A kadmium és vegyületei erősen mérgezőek
Кадмий и его соединения очень токсичны
Az indiumot gyengén mérgezőnek tartják
Индий считается малотоксичным
Az ónt nem tartják mérgezőnek de a legtöbb ónsó mérgező
Олово считается нетоксичным, но большинство солей олова токсичны
Az antimon és legtöbb vegyülete mérgező
Сурьма и многие ее соединения токсичны
A tellúrt és vegyületeit közepesen mérgezőnek tartják
Теллур и соединения теллура считаются умеренно токсичными
Az elemi jód szájon át mérgező
Элементарный йод токсичен при приеме внутрь
A xenon nem mérgező, de vegyületei erősen mérgezőek
Ксенон не токсичен, но его соединения очень токсичны
A céziumot és vegyületeit közepesen mérgezőnek tartják
Соединения цезия считаются умеренно токсичными
A vízben oldott bárium vegyületek mérgezőek
Водорастворимые соединения бария ядовиты
A lantánt és vegyületeit közepesen mérgezőeknek tartják
Лантан и его соединения считаются умеренно токсичными
A cériumot közepesen mérgezőnek tartják
Церий считается умеренно токсичным
A prazeodímiumot közepesen mérgezőnek tartják
Празеодим считается умеренно токсичным
A neodímiumot közepesen mérgezőnek tartják
Неодим считается умеренно токсичным
A prométium radioaktivitása miatt ártalmas
Прометий вреден из-за своей радиоактивности
A szamáriumot közepesen mérgezőnek tartják
Самарий считается умеренно токсичным
Az európiumot közepesen mérgezőnek tartják
Европий считается среднетоксичным
A gadolíniumot közepesen mérgezőnek tartják
Гадолиний считается умеренно токсичным
A terbiumot közepesen mérgezőnek tartják
Тербий считается умеренно токсичным
A diszpróziumot közepesen mérgezőnek tartják
Диспрозий считается умеренно токсичным
A holmiumot gyengén mérgezőnek tartják
Гольмий считается малотоксичным
Az erbiumot közepesen mérgezőnek tartják
Эрбий считается умеренно токсичным
A túliumot nem tartják mérgezőnek
Тулий считается нетоксичным
A itterbiumot közepesen mérgezőnek tartják
Иттербий считается умеренно токсичным
A lutéciumot nem tartják mérgezőnek
Лютеций считается нетоксичным
A hafniumot nem tartják mérgezőnek
Гафний считается нетоксичным
A tantált nem tartják mérgezőnek
Тантал считается нетоксичным
A volfrámot kissé mérgezőnek tartják
Вольфрам считается малотоксичным
Nagyon kevés információnk van a rénium mérgezőségéről
О токсичности рения известно очень мало
Még kis koncentrációban is a levegőben bőr-, szem-, és tüdősérüléseket okozhat
Даже низкие концентрации в воздухе могут вызвать заложенность легких, повреждение кожи или повреждение глаз
Az irídiumot kissé mérgezőnek tartják
Иридий считается малотоксичным
A platinát nem tartják mérgezőnek
Платина считается нетоксичной

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.