Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
От гръцката дума "hydro" (вода) и "genes" (формиране)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
От гръцката дума "Helios", слънцето
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
От гръцката дума "lithos", камък
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
От гръцката дума "beryllos", берил

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.