Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.