Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
No translations found
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
מהמילה היוונית "הליוס", שמש
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
No translations found
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.