Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
希臘文“形成水的元素”
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
希臘文 “太陽的元素”
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
希臘文“石頭”
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
希臘文“綠柱石”

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.