Od greckiego słowa „hydro” (woda) i „genes” (formowanie)
希臘文“形成水的元素”
Od greckiego słowa "helios", oznaczającego słońce
希臘文 “太陽的元素”
Od greckiego słowa „lithos”, kamień
希臘文“石頭”
Od greckiego słowa „beryllos”, beryl
希臘文“綠柱石”
Od arabskiego słowa „Buraq” po perskim „Burah”
阿拉伯文“波斯灼熱”
Od łacińskiego słowa „carbo”, węgiel
拉丁文”木炭“
Od łacińskiego słowa „nitrum”, greckiego „Nitron”, soda; i „genes”, formowanie
拉丁文“营养”
Od greckiego słowa „oxys”, kwas i „genes” formowanie
希臘文“酸素”
Z łacińskiego i francuskiego „fluere”, flow lub flux
拉丁文“流動”
Od greckiego słowa „neos”, nowy
希臘文“新的”
Z angielskiego słowa „soda”; Średniowieczna łacina „sodanum”: lekarstwo na ból głowy
英文“小蘇打”
Od Magnezji, dystryktu Tesalii
塞薩莉地區
Od łacińskiego słowa „alumen”, alum
拉丁文“白礬”
Od łacińskiego słowa „silex”, krzemionka, krzemień
拉丁文“打火石”
Z greckiego „phosphoros”, lekkość; starożytna nazwa planety Wenus pojawiająca się przed wschodem słońca
希臘文“火星在日出前的顔色”
Znany starożytnym; określane w Księdze Rodzaju jako siarka
古人所知; 在創世紀中被稱為硫磺
Od greckiego słowa „chloro” - zielonkawo-żółty
希臘文“發綠的黃”
Z greckiego „argos”, nieaktywny
希臘文“惰性”
Od angielskiego słowa „potash” - potaż; Łacińskie „kalium”, arabskie „qali”, alkalia
從英語單詞“ potash”開始-鍋灰; 拉丁語“鉀”,阿拉伯語“ qali”,鹼
Od łacińskiego słowa „calx”, wapno
拉丁文“石灰”
Nazwany na cześć skandynawskiej bogini Vanadis
以斯堪的納維亞女神Vanadis的名字命名
Od greckiego słowa „chroma” oznaczającego "kolor"
希臘文“顔色”

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.