Zinek není považován za obzvláště toxický
No translations found
Gallium je považováno za netoxické
No translations found
Germanium není známo jako toxické
No translations found
Arsen a jeho sloučeniny jsou jedovaté
No translations found
Mnoho sloučenin selenu, jako selenáty a selenity, jsou vysoce toxické
No translations found
Brom je jedovatý a způsobuje popáleniny
No translations found
Krypton je považován ze netoxický
No translations found
Rubidium je známo jako netoxické
No translations found
Neradioaktivní izotopy Stroncia jsou považovány za netoxické
No translations found
Zirkonium je považováno za netoxické
No translations found
Některé sloučeniny Niobu jsou vysoce toxické
No translations found
Molybden je toxický ve všech malých množstvích
No translations found
Technecium je škodlivé díky své radioaktivitě
No translations found
Ruthenium je domníváme se, karcinogenní a jeho sloučeniny silně vytváří skvrny na pokožce
No translations found
Rhodium je považováno za netoxické
No translations found
Palladium je považováno za málo toxické
No translations found
Stříbro je považováno za netoxické
No translations found
Kadmium a jeho sloučeniny jsou vysoce toxické
No translations found
Indium je považováno za málo toxické
No translations found
Cín je považován za netoxický, ale jeho soli toxické jsou
No translations found
Antimon a mnoho jeho sloučenin jsou toxické
No translations found
Telur a jeho sloučeniny jsou považovány za lehce toxické
No translations found
Elementární jod je toxický, pokud je pozřen
No translations found
Xenon je netoxický, ale jeho sloučeniny jsou vysoce toxické
No translations found
Sloučeniny Cesia jsou považovány za lehce toxické
No translations found
Rozpustné sloučeniny Baria ve vodě jsou jedovaté
No translations found
Lanthan a jeho sloučeniny jsou považovány za mírně toxické
No translations found
Cer je považován za mírně toxický
No translations found
Praseodym je považován za mírně toxický
No translations found
Neodym je považován za mírně toxický
No translations found
Promethium je škodlivé díky své radioaktivitě
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.