Z řeckého slova "hydro" (voda), a "genes" (formování)
Aus dem Griechischen "hydro" (Wasser) und "genes" (Gene)
Z řeckého slova "helios", slunce
Aus dem Griechischen "helios" (Sonne)
Z řeckého slova "lithos", kámen
Aus dem Griechischen "lithos" (Stein)
Z řeckého slova "beryllos", beryl
Aus dem Griechischen "beryllos" (beryll)
Z arabského slova "Buraq", persky "burah"
Aus dem Arabischen "Buraq", Persisch "Burah"
Z latinského slova "carbo", uhlík
Aus dem Lateinischen "carbo" (Holzkohle)
Z latinského slova "nitrum", řeckého "nitron", ledkotvorný; a "genes", formování
No translations found
Z řeckého slova "oxys", kyselina, a "genes", formování
Aus dem Griechischen "oxys" (Säure) und "genes" (Bildung)
Z latinského a francouzkého slova "fluere", tok
Aus dem Lateinischen und Französischen "fluere" (Fließen oder Fluss)
Z řeckého slova "neos", nový
Aus dem Griechischen "neos" (neu)
Z anglického slova "soda"; Z středověké latiny "sodanum", léčba bolesti hlavy
Aus dem englischen Wort "Soda"; Mittelalterliches Latein, "Sodanum": ein Mittel gegen Kopfschmerzen
Z Magnesia, okres v Thessaly
No translations found
Z latinského slova "alumen", kamenec
Aus dem Lateinischen "alumen" (alaune)
Z latinského slova "silex", křemík, pazourek
No translations found
Z řeckého "phosphorus"; "phos", světlo; "phoros", nesoucí; tedy světlonoš
No translations found
Označováno v Genesis jako brimstone
No translations found
Z řeckého slova "chloro", zeleně-žlutá
No translations found
Z řeckého slova "argos", neaktivní
Aus dem Griechischen "argos" (inaktiv)
Označuje se ve Starém Zákoně; "neter" vhodný jako prostředek praní
No translations found
Z latinského "calx", limetka
Aus dem Lateinischen "calx" (Limette)
Z latinského slova "Scandia", skandinávie
Aus dem Lateinischen "Scandia" (Skandinavien)
Z latinského "titans", první synové Země, řecká mythologie
No translations found
Po skandinávské bohyni, Vanadis
Benannt nach der skandinavischen Göttin Vanadis
Z řeckého slova "chroma", barva
Aus dem Griechischen "chroma" (Farbe)
Z latinského slova "ferrum"
Aus dem Lateinischen "ferrum"
Z latinského slova "cuprum", z ostrova Kypru
Aus dem Lateinischen "cuprum", von den Inseln Zyperns
Z německého slova "Zink", neznámého původu
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.