Z řeckého slova "hydro" (voda), a "genes" (formování)
From the Greek word "hydro" (water), and "genes" (forming)
Z řeckého slova "helios", slunce
From the Greek word "helios", the sun
Z řeckého slova "lithos", kámen
From the Greek word "lithos", stone
Z řeckého slova "beryllos", beryl
From the Greek word "beryllos", beryl
Z arabského slova "Buraq", persky "burah"
From the Arabic word "Buraq", Persian "Burah"
Z latinského slova "carbo", uhlík
From the Latin word "carbo", charcoal
Z latinského slova "nitrum", řeckého "nitron", ledkotvorný; a "genes", formování
From the Latin word "nitrum", Greek "Nitron", native soda; and "genes", forming
Z řeckého slova "oxys", kyselina, a "genes", formování
From the Greek word "oxys", acid, and "genes", forming
Z latinského a francouzkého slova "fluere", tok
From the Latin and French "fluere", flow or flux
Z řeckého slova "neos", nový
From the Greek word "neos", new
Z anglického slova "soda"; Z středověké latiny "sodanum", léčba bolesti hlavy
From the English word, "soda"; Medieval Latin, "sodanum": a headache remedy
Z Magnesia, okres v Thessaly
From Magnesia, district in Thessaly
Z latinského slova "alumen", kamenec
From the Latin word "alumen", alum
Z latinského slova "silex", křemík, pazourek
From the Latin word "silex", silicis, flint
Z řeckého "phosphorus"; "phos", světlo; "phoros", nesoucí; tedy světlonoš
From the Greek "phosphoros", light bearing; ancient name for the planet Venus when appearing before sunrise
Označováno v Genesis jako brimstone
Known to the ancients; referred to in Genesis as brimstone
Z řeckého slova "chloro", zeleně-žlutá
From the Greek word "chloro", greenish yellow
Z řeckého slova "argos", neaktivní
From the Greek "argos", inactive
Označuje se ve Starém Zákoně; "neter" vhodný jako prostředek praní
From the English word, "potash" - pot ashes; Latin "kalium", Arab "qali", alkali
Z latinského "calx", limetka
From the Latin word "calx", lime
Z latinského slova "Scandia", skandinávie
From the Latin word "Scandia", Scandinavia
Z latinského "titans", první synové Země, řecká mythologie
From the Latin "titans", the first sons of the Earth, Greek mythology
Po skandinávské bohyni, Vanadis
Named after Scandinavian goddess, Vanadis
Z řeckého slova "chroma", barva
From the Greek word "chroma", color
Z latinského slova "ferrum"
From the Latin word "ferrum"
Z latinského slova "cuprum", z ostrova Kypru
From the Latin word "cuprum", from the island of Cyprus
Z německého slova "Zink", neznámého původu
From the German word "Zink", of obscure origin

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.