Il nome deriva dal greco "antí", contro e "mónos", solo
A görög "anti" és "monos" szavakból: egy fém nincs egyedül
Il nome deriva dal latino "tellus", terra
A latin "tellus", föld szóból
Il nome deriva dal greco "iodes", violetto
A görög "iodeiesz", ibolyaszín szóból
Il nome deriva dal greco "xenos", straniero
A görög "xenon", furcsa szóból
Il nome deriva dal latino "caesium", azzurro, in conseguenza delle righe azzurre presenti nello spettro
A latin "caesius", kékesszürke szóból
Il nome deriva dal greco "barys", pesante, denso
A görög "barys", nehéz szóból
Il nome deriva dal greco "lantháno", stare nascosto
A görög "lanthanein", elbújtatott szóból
Il nome deriva dal latino "Ceres", Cerere, divinità romana della terra e della fertilità
A Ceres törpebolygóról lett elnevezve
Il nome deriva dal greco "prasêos", lezione errata per prásinos, verde, colore del porro, e dídymos, gemello
A görög "prazeiosz", hagymazöld és "didimosz", iker szavakból. Sóinak vizes oldata zöld.
Il nome deriva dal greco "néos", nuovo, e "dídymos", gemello
A görög "neosz", új és "didimosz", iker szóból
Il nome deriva dal latino "Prometheus", Prometeo, il titano che donò il fuoco agli uomini rubandolo a Zeus
A nevét a görög mitológiából ismert Prométeuszról kapta, aki tűzet lopott a mennyből
Il nome deriva da "Samarskite", un minerale chiamato così in onore del colonnello Samarski, ufficiale della miniera russa
A szamarszkit ásványról kapta a nevét, amit pedig egy orosz bányamérnökről, Vaszilij Jevgrafovics Szamarszkij-Bihovecről neveztek el
Il nome deriva dal latino "Europa", perché fu scoperto in Europa
Európáról kapta a nevét
Il nome deriva da Gadolin, in onore del chimico e geologo finlandese Johan Gadolin
A gadolinit ásványról kapta a nevét, amit pedig egy finn kémikusról, Gadolinról neveztek el
Il nome deriva da Ytterby, nome della città svedese da cui si estraeva un minerale, itterbite
Egy svéd városról, Ytterby-ről kapta a nevét
Il nome deriva dal greco "dysprósitos", difficile da raggiungere
A görög "dysprositos", nehéz elérni szavakból
Il nome deriva dal latino "Holmia", Stoccolma
"Holmia" latinul azt jelenti: Stokholm
Il nome deriva da Ytterby, nome della città svedese da cui si estraeva un minerale, denominato itterbite
Egy svéd városról, Ytterby-ről kapta a nevét
Il nome deriva dal latino "thulium", da Thule, Tule
Skandinávia régi neve Thulium volt
Il nome deriva da Ytterby, nome della città svedese da cui si estraeva un minerale, itterbite
Egy svéd városról, Ytterby-ről kapta a nevét
Il nome deriva dal latino "Lutetia", Parigi
Lutetia Párizs régi elnevezése
Il nome deriva dal latino "Hafnia", città di Copenaghen
A latin "Hafinia", Koppenhága szóból
Il nome deriva dal latino "Tantalus", Tantalo, il mitico re della Lidia
A görög mitológiából ismert Tantaloszról kapta nevét
Il nome deriva dal tedesco "Wolfram" e dallo svedese tung, pesante e sten, pietra
A wolf, farkas szóból
Il nome deriva Rhenus, nime latino del fiume Reno
A latin "Rhenus", Rajna szóból
Il nome deriva dal greco "osmè", odore
A görög "osme", szag szóból
Il nome deriva dal greco "iris", arcobaleno
A latin "iris", szivárvány szóból
Il nome deriva dallo spagnolo "plata", diminutivo dell'argento
A spanyol "platina", az ezüst kicsinyítőképzős alakja
Il nome deriva dal latino "aurum"
A latin "aurum" szóból
Il nome deriva da Mercurio, dio dei mercanti
A latin "hydrargyrum"; illetve görög "hidro-argürosz", víz-ezüst szavakból
Il nome deriva dal greco "thallos", giovane germoglio
A görög "thallos", zöldell szóból. A tallium emissziós spektrumában erős zöld vonal jelenik meg.
Il nome deriva dal latino "plumbum", piombo
A latin "plumbum", vezet szóból
Il nome deriva dal tedesco "Wiszmut", nome di una località della Sassonia
A német "Weisse Masse", fehér anyag szavakból
Il nome deriva dal latino "Polonia", Polonia, paese nativo di Marie Curie
Marie Curie hazájáról, Lengyelországról (Polska) nevezte el
Il nome deriva dal greco "astatas", instabile
A görög "asztatosz", instabil szóból
Il nome deriva dal latino "radius", raggio
A név a "rádium"-ból származik; eleinte niton volt a neve, a latin "nitens", azaz ragyogó szóból
Il nome deriva dal francese "France", Francia
Franciaország után nevezték el
Il nome deriva dal latino "radius", raggio
A latin "radius", sugár szóból
Il nome deriva dal greco "aktís", raggio
A neve a görög "aktis, aktinos"-ból ered, ami csillogást, sugárzást jelent
Il nome deriva da Thor, dio germanico
Nevét Thorról a skandináv-germán mitológiában a vihar és a termékenység istenéről kapta
Il nome deriva dal greco "prôtos", primo, e aktinium, attinio
A görög "protos", első szóból
Il nome deriva dal pianeta Urano
Az Uránusz bolygóról kapta a nevét
Il nome deriva dal latino "Neptunus", Nettuno
A Neptunusz bolygóról kapta a nevét
Il nome deriva dal pianeta Plutone
A Plútó törpebolygóról kapta a nevét
Il nome deriva dall’inglese America, in onore del continente in cui fu ottenuto
Amerikáról kapta a nevét
Il nome deriva da quello dei coniugi Pierre e Marie Curie
Madam Curie lengyel és férjéről Pierre Curie francia kémikusról
Il nome deriva da Berkeley, in California
A kaliforniai Berkeley városáról, ahol feledezték
Il nome deriva da California, nome dello Stato nel quale fu sintetizzato
A neve Kaliforniáról és a Kaliforniai Egyetemről származik
Prende il nome da Albert Einstein
Albert Einsteinről kapta a nevét
Il nome deriva da quello di Enrico Fermi
Nevét a Nobel-díjas fizikusról, Enrico Fermiről kapta, aki a magfizika egyik úttöröje volt

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.