From the Greek word "anti" plus "monos" - a metal not found alone
A görög "anti" és "monos" szavakból: egy fém nincs egyedül
From the Latin word "tellus", earth
A latin "tellus", föld szóból
From the Greek word "iodes", violet
A görög "iodeiesz", ibolyaszín szóból
From the Greek word "xenon", stranger
A görög "xenon", furcsa szóból
From the Latin word "caesius", sky blue
A latin "caesius", kékesszürke szóból
From the Greek word "barys", heavy
A görög "barys", nehéz szóból
From the Greek word "lanthanein", to lie hidden
A görög "lanthanein", elbújtatott szóból
Cerium was named for the asteroid Ceres
A Ceres törpebolygóról lett elnevezve
From the Greek word "prasios", green, and "didymos", twin
A görög "prazeiosz", hagymazöld és "didimosz", iker szavakból. Sóinak vizes oldata zöld.
From the Greek word "neos" meaning new, and "didymos", twin
A görög "neosz", új és "didimosz", iker szóból
Named after the Greek "Prometheus", who, according to mythology, stole fire from heaven
A nevét a görög mitológiából ismert Prométeuszról kapta, aki tűzet lopott a mennyből
From "samarskite", a mineral named after Russian mine official, Col. Samarski
A szamarszkit ásványról kapta a nevét, amit pedig egy orosz bányamérnökről, Vaszilij Jevgrafovics Szamarszkij-Bihovecről neveztek el
Europium was named after Europe
Európáról kapta a nevét
From "gadolinite", a mineral named for Gadolin, a Finnish chemist
A gadolinit ásványról kapta a nevét, amit pedig egy finn kémikusról, Gadolinról neveztek el
Terbium was named after Ytterby, a town in Sweden
Egy svéd városról, Ytterby-ről kapta a nevét
From the Greek word "dysprositos", meaning hard to get at
A görög "dysprositos", nehéz elérni szavakból
From the Latin word "Holmia" meaning Stockholm
"Holmia" latinul azt jelenti: Stokholm
Erbium was named after Ytterby, a town in Sweden
Egy svéd városról, Ytterby-ről kapta a nevét
Named after "Thule", the earliest name for Scandinavia
Skandinávia régi neve Thulium volt
Ytterbium was named after Ytterby, a town in Sweden
Egy svéd városról, Ytterby-ről kapta a nevét
Lutetia is the ancient name for Paris
Lutetia Párizs régi elnevezése
From "Hafinia", the Latin name for Copenhagen
A latin "Hafinia", Koppenhága szóból
Named after "Tantalos", a Greek mythological character, father of Niobe
A görög mitológiából ismert Tantaloszról kapta nevét
From Swedish, "tung sten" meaning heavy stone
A wolf, farkas szóból
From the Latin word "Rhenus" meaning Rhine
A latin "Rhenus", Rajna szóból
From the Greek word "osme", meaning smell
A görög "osme", szag szóból
From the Latin word "iris" meaning rainbow
A latin "iris", szivárvány szóból
From the Spanish word "platina", meaning silver
A spanyol "platina", az ezüst kicsinyítőképzős alakja
From the Latin word "aurum" meaning gold
A latin "aurum" szóból
From the Latin word "hydrargyrum" meaning liquid silver
A latin "hydrargyrum"; illetve görög "hidro-argürosz", víz-ezüst szavakból
From Greek "thallos", meanin a green shoot or twig
A görög "thallos", zöldell szóból. A tallium emissziós spektrumában erős zöld vonal jelenik meg.
From the Latin word "plumbum"
A latin "plumbum", vezet szóból
From the German "Weisse Masse", meaning white mass
A német "Weisse Masse", fehér anyag szavakból
Named after Poland, native country of Madam Curie
Marie Curie hazájáról, Lengyelországról (Polska) nevezte el
From the Greek "astatos" meaning unstable
A görög "asztatosz", instabil szóból
The name was derived from "radium"; called niton at first, from the Latin word "nitens" meaning shining
A név a "rádium"-ból származik; eleinte niton volt a neve, a latin "nitens", azaz ragyogó szóból
Francium was named after France
Franciaország után nevezték el
From the Latin word "radius" meaning ray
A latin "radius", sugár szóból
From the Greek "aktis, aktinos", meaning beam or ray
A neve a görög "aktis, aktinos"-ból ered, ami csillogást, sugárzást jelent
Named after "Thor", Scandinavian god of war
Nevét Thorról a skandináv-germán mitológiában a vihar és a termékenység istenéről kapta
From the Greek "protos" meaning first
A görög "protos", első szóból
Named after the planet Uranus
Az Uránusz bolygóról kapta a nevét
Named after the planet Neptune
A Neptunusz bolygóról kapta a nevét
Named after the planet Pluto
A Plútó törpebolygóról kapta a nevét
Named after America
Amerikáról kapta a nevét
Curium is named after Madame Curie and her husband Pierre Curie
Madam Curie lengyel és férjéről Pierre Curie francia kémikusról
Named after Berkeley, California, the city of its discovery
A kaliforniai Berkeley városáról, ahol feledezték
Named after California and the University of California
A neve Kaliforniáról és a Kaliforniai Egyetemről származik
Named after Albert Einstein
Albert Einsteinről kapta a nevét
Named after Nobel laureate Enrico Fermi, one of the pioneers of nuclear physics
Nevét a Nobel-díjas fizikusról, Enrico Fermiről kapta, aki a magfizika egyik úttöröje volt

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.