Mørk
어둡게
Bakgrunn
배경
Bruk Windows-fargen min
사용자의 윈도우 테마 컬러 사용
Utskrivbare
인쇄하기
Last ned
다운로드
Oppdaget
발견 연도
f.Kr.
기원전
Grunnstoffer: Det Periodiske System tilbyr omfattende og nyttig informasjon om de kjemiske grunnstoffene på ett sted.
원소 주기율표: 118 원소'는 주기율표 속 모든 원소들에 대한 유용한 정보를 종합적으로 한 번에 보여줍니다.
Klikk på et grunnstoff for å få vite mer om egenskapene, historien, navnets opprinnelse, bilder, applikasjoner, farer og elektronskalldiagrammet til hvert grunnstoff.
각각의 원소를 클릭하여 원소의 특성, 역사, 원소명의 유래, 모습, 용도, 위험성, 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다.
Visuelt tilfredsstillende fargekodet tabell
아름다운 주기율표가 눈을 즐겁게 해줍니다
Enkelt flytende design og har mye detaljer
디자인이 심플하고 예쁘며 디테일이 살아있습니다
Detaljert beskrivelse av hvert grunnstoff
원소들에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
Se liste av alle grunnstoffene i alfabetisk rekkefølge
모든 원소들을 가나다 순서대로 볼 수도 있습니다
Elektronskalldiagram og bilde for hvert element
각각의 원소들의 모습과 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다
Sammenlign egenskapene til 2 grunnstoffer
두 원소의 특징을 비교할 수 있습니다
Søk etter grunnstoffer ved hjelp av symbol, atomnummer eller navn
원소 기호와 이름, 원자 번호로 원소를 검색할 수 있습니다
Detaljert informasjon om de vanligste isotopene
주요 동위원소에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
Linker til informative nettsider for videre lesing
더 심화적인 정보를 제공하는 여러 웹사이트의 링크가 연결되어 있습니다
Fungerer offline, internett er ikke påkrevd
인터넷이 필요없는 오프라인 작업이 가능합니다
Gruppe
Periode
주기
Blokk
구역
Butikk
상점
Bilde
이미지
Flere bilder
더 많은 이미지
Egenskaper
특성
Bruksområder
용도
Historie
역사
Generelle egenskaper
일반적 특성
Fysikalske egenskaper
물리적 특성
Atomegenskaper
원자의 특성
Hovedbruksområder
용도
Viktige lenker
주요 링크
Utseende
디자인
Snarveier
단축키
Forslag
추천
Mer
더보기
Utseende
스타일
Nettsted
웹사이트
Tabellbredde
주기율표 너비
Sorter etter nummer
원자 번호순으로 정렬
Sorter etter navn
원소 이름순으로 정렬
Sorter etter symbol
원소 기호순으로 정렬
Navn
원소 이름
Symbol
원소 기호
Atomnummer
원자 번호
Atomvekt
원자량
Massetall
질량수

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.