Mørk
Dark
Bakgrunn
Background
Bruk Windows-fargen min
Use my Windows accent colour
Utskrivbare
Printables
Last ned
Download
Oppdaget
Discovered
f.Kr.
BC
Grunnstoffer: Det Periodiske System tilbyr omfattende og nyttig informasjon om de kjemiske grunnstoffene på ett sted.
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Klikk på et grunnstoff for å få vite mer om egenskapene, historien, navnets opprinnelse, bilder, applikasjoner, farer og elektronskalldiagrammet til hvert grunnstoff.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Visuelt tilfredsstillende fargekodet tabell
Visually pleasing colour coded table
Enkelt flytende design og har mye detaljer
Simple fluid design and has lots of details
Detaljert beskrivelse av hvert grunnstoff
Detailed description for each element
Se liste av alle grunnstoffene i alfabetisk rekkefølge
View the list of all elements in the alphabetical order
Elektronskalldiagram og bilde for hvert element
Electron shell diagram and image for each element
Sammenlign egenskapene til 2 grunnstoffer
Compare the properties of 2 elements
Søk etter grunnstoffer ved hjelp av symbol, atomnummer eller navn
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Detaljert informasjon om de vanligste isotopene
Detailed information on major isotopes
Linker til informative nettsider for videre lesing
Links to informative websites for further study
Fungerer offline, internett er ikke påkrevd
Works offline, no internet connection required
Gruppe
Group
Periode
Period
Blokk
Block
Butikk
Store
Bilde
Image
Flere bilder
More Images
Egenskaper
Properties
Bruksområder
Applications
Historie
History
Generelle egenskaper
General Properties
Fysikalske egenskaper
Physical Properties
Atomegenskaper
Atomic Properties
Hovedbruksområder
Main Applications
Viktige lenker
Important Links
Utseende
Appearance
Snarveier
Shortcuts
Forslag
Suggestions
Mer
More
Utseende
Style
Nettsted
Website
Tabellbredde
Table Width
Sorter etter nummer
Sort by number
Sorter etter navn
Sort by name
Sorter etter symbol
Sort by symbol
Navn
Name
Symbol
Symbol
Atomnummer
Atomic Number
Atomvekt
Atomic Weight
Massetall
Mass Number

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.