Катэгорыя
Categoria
Колер
Color
Шчыльнасць
Densitat
Тэмпература плаўлення
Punt de fusió
Тэмпература кіпення
Punt d'ebullició
Малярная цеплаёмістасць
Capacitat tèrmica específica
Цеплыня плаўлення
Entalpia de fusió
Цеплыня выпарэння
Entalpia de vaporització
Радыус атама
Radi atòmic
Кавалентны радыус
Radi covalent
Электраадмоўнасць
Electronegativitat
Шкала Полінга
Escala de Pauling
Малярны аб'ём
Volum atòmic
Цеплаправоднасць
Conductivitat tèrmica
Ступені акіслення
Estats d'oxidació
Тэмпература
Temperatura
Градус Цэльсія
Grau Celsius
Градус Фарэнгейта
Grau Fahrenheit
г/см<sup>3</sup>
g/cm<sup>3</sup>
Дж/г.К
J/g·K
кДж/моль
kJ/mol
эВ
eV
см<sup>3</sup>/моль
cm<sup>3</sup>/mol
Вт/см·К
W/cm·K
Электронная канфігурацыя
Configuració electrònica

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.