Темно
어둡게
Позадина
배경
Користи ја акцентираната боја на мојот Windows
사용자의 윈도우 테마 컬러 사용
Принтено
인쇄하기
Превземи
다운로드
Откриено
발견 연도
п.н.е.
기원전
Елементи: Периодичната табела обезбедува сеопфатни и корисни информации за хемиските елементи сите на едно место.
원소 주기율표: 118 원소'는 주기율표 속 모든 원소들에 대한 유용한 정보를 종합적으로 한 번에 보여줍니다.
Кликнете на елемент за да дознаете повеќе за својствата, историјата, потеклото на името, сликите, апликациите, опасностите и дијаграмот со електронска обвивка на секој елемент.
각각의 원소를 클릭하여 원소의 특성, 역사, 원소명의 유래, 모습, 용도, 위험성, 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다.
Визуално убаво обоена табела
아름다운 주기율표가 눈을 즐겁게 해줍니다
Едноставен дизајн на течност и има многу детали
디자인이 심플하고 예쁘며 디테일이 살아있습니다
Детална дескрипција за секое тело
원소들에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
Види го листот на сите елементи во азбучен ред
모든 원소들을 가나다 순서대로 볼 수도 있습니다
Дијаграм и слика на електронска обвивка за секој елемент
각각의 원소들의 모습과 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다
Спореди ги карактеристиките на 2 елементи
두 원소의 특징을 비교할 수 있습니다
Побарај за елементот со нивниот симбол, атомскиот број или име
원소 기호와 이름, 원자 번호로 원소를 검색할 수 있습니다
Детални информации за главните изотопи
주요 동위원소에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
Линкови до информативни веб-страници за понатамошно студиранје
더 심화적인 정보를 제공하는 여러 웹사이트의 링크가 연결되어 있습니다
Работи без интернет, не треба конекција за да работи
인터넷이 필요없는 오프라인 작업이 가능합니다
Интерактивен периоден систем на хемиските елементи
대화형 원소 주기율표
Својства, историја, потекло на името, факти, примени, изотопи, електронска конфигурација, кристална структура, опасности и повеќе
특성, 역사, 이름의 유래, 사실, 적용, 동위원소, 전자 배치, 결정구조 등
Група
Периода
주기
блок
구역
Продавница
상점
Слика
이미지
Повеке слики
더 많은 이미지
Карактеристики
특성
Примени
용도
Историја
역사
Општи Својства
일반적 특성
Физички Својства
물리적 특성
Атомски Својства
원자의 특성
Главни примени
용도
Важни линкови
주요 링크
Изглед
디자인
Кратенка / Скратен пат
단축키
Предлози
추천
Повеќе
더보기
Стил
스타일
Веб-локација
웹사이트
Ширина на табелата
주기율표 너비
Подреди по број
원자 번호순으로 정렬
Подреди по име
원소 이름순으로 정렬
Подреди по симбол
원소 기호순으로 정렬
Име
원소 이름
Симбол
원소 기호
Атомски број
원자 번호
Атомска тежина
원자량
Масен број
질량수

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.