Темно
Тамно
Позадина
Позадина
Користи ја акцентираната боја на мојот Windows
Користи моју боју
Принтено
No translations found
Превземи
No translations found
Откриено
Откривено
п.н.е.
п. н. е.
Елементи: Периодичната табела обезбедува сеопфатни и корисни информации за хемиските елементи сите на едно место.
Елементи: Периодни систем пружа свеобухватне и корисне информације о хемијским елементима све на једном месту.
Кликнете на елемент за да дознаете повеќе за својствата, историјата, потеклото на името, сликите, апликациите, опасностите и дијаграмот со електронска обвивка на секој елемент.
Кликните на елемент да би сте сазнали својства, историју, порекло назива, слике, примену, опасности и дијаграм електронске љуске за сваки елемент.
Визуално убаво обоена табела
Визуелно пријатније боје система
Едноставен дизајн на течност и има многу детали
Једноставан флуидан дизајн са доста детаља
Детална дескрипција за секое тело
Детаљан опис сваког елемента
Види го листот на сите елементи во азбучен ред
Погледај листу елемената по абецедном реду
Дијаграм и слика на електронска обвивка за секој елемент
Дијаграм електронске љуске и слика сваког елемента
Спореди ги карактеристиките на 2 елементи
Упореди својства 2 елемента
Побарај за елементот со нивниот симбол, атомскиот број или име
Претражуј елементе користећи симбол, атомски број или назив
Детални информации за главните изотопи
Детаљне информације главних изотопа
Линкови до информативни веб-страници за понатамошно студиранје
Линкови ка информативним страницама за даље изучавање
Работи без интернет, не треба конекција за да работи
Ради of-line, без потребе за интернет конекцијом
Интерактивен периоден систем на хемиските елементи
No translations found
Својства, историја, потекло на името, факти, примени, изотопи, електронска конфигурација, кристална структура, опасности и повеќе
No translations found
Група
Група
Периода
Периода
блок
Блок
Продавница
No translations found
Слика
Слика
Повеке слики
Још слика
Карактеристики
Својства
Примени
Примена
Историја
Историја
Општи Својства
Општа својства
Физички Својства
Физичка својства
Атомски Својства
Атомска својства
Главни примени
Главна примена
Важни линкови
Важни линкови
Изглед
Изглед
Кратенка / Скратен пат
Пречице
Предлози
No translations found
Повеќе
Више
Стил
No translations found
Веб-локација
Веб локација
Ширина на табелата
No translations found
Подреди по број
No translations found
Подреди по име
No translations found
Подреди по симбол
No translations found
Име
Назив
Симбол
Симбол
Атомски број
Атомски број
Атомска тежина
Атомска маса
Масен број
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.