Темно
Malhela
Позадина
Fono
Користи ја акцентираната боја на мојот Windows
Uzi Operaciuma Tema Koloro
Принтено
Presebloj
Превземи
Elŝuti
Откриено
Malkovra tempo
п.н.е.
B.C.
Елементи: Периодичната табела обезбедува сеопфатни и корисни информации за хемиските елементи сите на едно место.
Elementoj: La Perioda Tabelo provizas ampleksajn kaj utilajn informojn pri la kemiaj elementoj ĉiuj en unu loko.
Кликнете на елемент за да дознаете повеќе за својствата, историјата, потеклото на името, сликите, апликациите, опасностите и дијаграмот со електронска обвивка на секој елемент.
Alklaki elementon por scii pli pri la propraĵoj, historio, nomdeveno, bildoj, aplikoj, danĝeroj kaj elektrona ŝelo-diagramo de ĉiu elemento.
Визуално убаво обоена табела
Vide plaĉa kolorkodita tablo
Едноставен дизајн на течност и има многу детали
Simpla kaj glata dezajno kaj riĉa informoj
Детална дескрипција за секое тело
Detala priskribo por ĉiu elemento
Види го листот на сите елементи во азбучен ред
Rigardi la liston de ĉiuj elementoj en la alfabeta ordo
Дијаграм и слика на електронска обвивка за секој елемент
Elektronŝelo-diagramo kaj bildo por ĉiu elemento
Спореди ги карактеристиките на 2 елементи
Kompari la ecojn de 2 elementoj
Побарај за елементот со нивниот симбол, атомскиот број или име
Serĉi la elementojn uzante ilian simbolon, atomnumeron aŭ nomon
Детални информации за главните изотопи
Detalaj informoj pri ĉefaj izotopoj
Линкови до информативни веб-страници за понатамошно студиранје
Ligiloj al informaj retejoj por plua studo
Работи без интернет, не треба конекција за да работи
Funkcias eksterrete, neniu interreta konekto bezonata
Интерактивен периоден систем на хемиските елементи
Interaga perioda tabelo de la kemiaj elementoj
Својства, историја, потекло на името, факти, примени, изотопи, електронска конфигурација, кристална структура, опасности и повеќе
Propraĵoj, historio, nomdeveno, faktoj, aplikoj, izotopoj, elektrona agordo, kristala strukturo, danĝeroj kaj pli
Група
Grupo
Периода
Perio
блок
Bloko
Продавница
Vendejo
Слика
Bildo
Повеке слики
Pli da Bildoj
Карактеристики
Propraĵoj
Примени
Aplikoj
Историја
Historio
Општи Својства
Ĝeneralaj Propraĵoj
Физички Својства
Fizikaj Propraĵoj
Атомски Својства
Atomaj Propraĵoj
Главни примени
Ĉefaj Aplikoj
Важни линкови
Referencoj
Изглед
Aspekto
Кратенка / Скратен пат
Ŝparvojoj
Предлози
Sugestoj
Повеќе
Pli
Стил
Stilo
Веб-локација
Retejo
Ширина на табелата
Tablo Larĝo
Подреди по број
Ordigi laŭ nombro
Подреди по име
Ordigi laŭ nomo
Подреди по симбол
Ordigi laŭ simbolo
Име
Nomo
Симбол
Simbolo
Атомски број
Atoma Nombro
Атомска тежина
Atommaso
Масен број
Amasa Nombro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.