Темно
Donker
Позадина
Achtergrond
Користи ја акцентираната боја на мојот Windows
Gebruik mijn Windows accentkleur
Принтено
Afdrukversies
Превземи
Download
Откриено
Ontdekt
Елементи: Периодичната табела обезбедува сеопфатни и корисни информации за хемиските елементи сите на едно место.
Elementen: Het Periodiek Systeem levert op één plaats uitgebreide en bruikbare informatie over de chemische elementen.
Кликнете на елемент за да дознаете повеќе за својствата, историјата, потеклото на името, сликите, апликациите, опасностите и дијаграмот со електронска обвивка на секој елемент.
Klik op een element om meer te weten te komen over de eigenschappen, historie, oorsprong van de naam, afbeeldingen, toepassingen, gevaren en electronenschildiagram voor elk element.
Визуално убаво обоена табела
Visueel aantrekkelijke kleurgecodeerde tabel
Едноставен дизајн на течност и има многу детали
Eenvoudig vloeiend design en veel details
Детална дескрипција за секое тело
Gedetailleerde beschrijving voor elk element
Види го листот на сите елементи во азбучен ред
Belijk de lijst van alle elementen in alfabetische volgorde
Дијаграм и слика на електронска обвивка за секој елемент
Electronenschildiagram en afbeelding voor elk element
Спореди ги карактеристиките на 2 елементи
Vergelijk de eigenschappen van 2 elementen
Побарај за елементот со нивниот симбол, атомскиот број или име
Zoek naar element op basis van symbool, atoomnummer of naam
Детални информации за главните изотопи
Gedetailleerde informatie over hoofdisotopen
Линкови до информативни веб-страници за понатамошно студиранје
Links naar informatieve websites voor verdere studie
Работи без интернет, не треба конекција за да работи
Werkt offline, geen internetverbinding nodig
Група
Groep
Периода
Periode
блок
Blok
Продавница
Store
Слика
Afbeelding
Повеке слики
Meer afbeeldingen
Карактеристики
Eigenschappen
Општи Својства
Algemene Eigenschappen
Физички Својства
Fysieke Eigenschappen
Атомски Својства
Atoomeigenschappen
Повеќе
Meer
Веб-локација
Website
Име
Naam
Симбол
Symbool
Атомски број
Atoomnummer
Атомска тежина
Atomair gewicht

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.