Persų kalba
Limba persană
Rumunų kalba
Limba română
Serbų kalba
Limba sârbă
Slovėnų kalba
Limba slovenă
Švedų kalba
Limba suedeză
Tajų kalba
Limba thailandeză
Ukrainiečių kalba
Limba ucraineană
Uzbekų kalba
Limba uzbecă
Vietnamiečių kalba
Limba vietnameză
Afrikanų kalba
Limba afrikaans
Islandų kalba
Limba islandeză
Suahilių kalba
Limba swahili
Esperanto kalba
Limba esperanto
Armėnų kalba
Limba armeană

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.