Elemente: Das Periodensystem
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Periodensystem
Bảng tuần hoàn
Startseite
Trang chủ
Vergleichen
So sánh
Einstellungen
Cài đặt
Liste
Danh sách
Übersetzen
Dịch
Übersetzung
Dịch thuật
Über
Giới thiệu
Allgemein
Chung
Version
Phiên bản
Entwickelt von Naveen CS
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Danksagungen
Tín chỉ
Suchen
Tìm kiếm
Helfen Sie, diese App in Ihre Sprache zu übersetzen
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Sprache
Ngôn ngữ
Unterstützte Sprachen
Ngôn ngữ được hỗ trợ
System Sprache
Ngôn ngữ hệ thống
Bitte starten Sie die app neu, um die Sprache zu wechseln
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Datenschutz Richtlinie
‎Chính sách bảo mật‎
Diese App sammelt und speichert keine Anwenderdaten
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
Keine Übereinstimmung mit Ihren Suchvorgaben
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Ergebnisse für
Kết quả cho
Element
nguyêntố
Elemente
cácnguyêntố
Bewerten
Đánh giá
Kontaktieren Sie uns
Liên hệ với chúng tôi
Upgrade
Nâng cấp
Upgrade für Zusatzfunktionen
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Funktionen
Tính năng
Gefällt Ihnen das App?
Thích ứng dụng?
Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere App mit 5 Sternen im Store bewerten
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Senden
Gửi
Feedback senden
Gửi phản hồi
Bitte kaufen Sie das Upgrade um die folgenden Eigenschaften zu erwerben
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Alle Ads entfernen
Lọai bỏ quảng cáo
Wahl des Hintergrunds
Đặt hình nền
Detaillierte Informationen zu Isotopen anzeigen
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Mehr Bilder zu jedem Element anzeigen
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Erscheinungsbild des Periodensystems anpassen
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Änderung der Tastenkürzel für die Seitennavigation
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
* Mit dem Upgrade erhältlich
* Khả dung với bản nâng cấp
Erzählen Sie uns Ihre Erfahrungen oder schlagen Sie vor, wie wir die App noch besser machen können
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Schliessen
Đóng
Ein
Bật
Aus
Tắt
Danksagungen für Bilder
Nguồn ảnh
Versionshinweise
Ghi chú về phiên bản
Design
Chủ đề
Hell
Sáng

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.