Dunkel
Sötét
Hintergrund
Háttér
Benutze meine Windows-Farbauswahl
Használja a Windows kiemelőszínt
Druckbare Inhalte
Nyomtatható
Download
Letöltés
Entdeckt
Felfedezés éve
v.Chr.
i. e.
Elemente: Das Periodensystem enthält fundierte und nützliche Informationen zu allen chemischen Elementen an einem Ort.
Az elemek periódusos rendszere minden részletre kiterjedő és hasznos információt nyújt az elemekről egy helyen.
Klicken Sie auf ein Element für weitere Informationen wie Eigenschaften, Geschichte, Namensherkunft, Bilder, Anwendungen, Gefahren und Elektronenkonfiguration.
Kattintson egy elemre, ha többet szeretne megtudni a tulajdonságairól, történetéről, nevének eredetéről, alkalmazásairól, kockázatairól és az elektronhéj-diagramjáról.
Einfache farbkodierte Elementtabelle
Megnyerő színkódos táblázat
Ansprechendes Design mit vielen Informationen
Egyszerű, letisztult stílus és sok-sok részletes információ
Detaillierte Beschreibung für jedes Element
Minden részletre kiterjedő leírás az egyes elemekről
Liste der Elemente nach alphabetischer Ordnung
Lista az összes elemről ábécé sorrendben
Elektronenkonfiguration und Bild für jedes Element
Elektronhéj-diagram és képek az egyes elemekről
Vergleiche die Eigenschaften von 2 Elementen
Két elem tulajdonságainak összehasonlítása
Suchen Sie Elemente nach Elementsymbol, Ordnungszahl oder Name
Elemek keresése vegyjel, rendszám és név alapján
Detaillierte Informationen zu den Hauptisotopen
Részletes információk a főbb izotópokról
Links zu informativen, weiterführenden Internetseiten
Hasznos linkek további információkért
Arbeitet auch offline - es wird keine Internetverbindung benötigt
Offline, internetkapcsolat nélkül is működik
Interaktives Periodensystem der chemischen Elemente
Kémiai elemek interaktív periódusos rendszere
Eigenschaften, Geschichte, Namensherkunft, Fakten, Anwendungen, Isotope, Elektronenkonfiguration, Kristallstruktur, Gefahren und mehr
Tulajdonságok, előzmények, név eredete, tények, alkalmazások, izotópok, elektronkonfiguráció, kristályszerkezet, veszélyek és egyebek
Gruppe
Csoport
Periode
Periódus
Block
Mező
Handel
Bolt
Bild
Kép
Weitere Bilder
Több kép
Eigenschaften
Tulajdonságok
Anwendung
Felhasználás
Geschichte
Története
Generelle Eigenschaften
Általános Tulajdonságok
Physikalische Eigenschaften
Fizikai Tulajdonságok
Atomeigenschaften
Atomi Tulajdonságok
Hauptanwendungen
Fő Alkalmazásai
Wichtige Links
Fontos Linkek
Erscheinungsbild
Megjelenés
Tastenkürzel
Gyorsbillentyűk
Vorschläge
Javaslatok
Mehr
Több
Darstellung
Stílus
Website
Webhelye
Tischbreite
Táblázat szélesség
Nach Zahlen sortiert
Atomszám szerinti sorrend
Nach Name sortiert
Név szerinti sorrend
Nach Elementsymbol sortiert
Vegyjel szerinti sorrend
Name
Név
Elementsymbol
Vegyjel
Ordnungszahl
Rendszám
Atommasse
Atomtömeg
Massenzahl
Tömegszám

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.