Dunkel
Tmavý
Hintergrund
Pozadí
Benutze meine Windows-Farbauswahl
Použít výchozí barvu v systému Windows
Druckbare Inhalte
No translations found
Download
No translations found
Entdeckt
Objeveno
v.Chr.
př. n. l.
Elemente: Das Periodensystem enthält fundierte und nützliche Informationen zu allen chemischen Elementen an einem Ort.
Prvky: Periodická Tabulka zobrazuje informace o všech prvcích periodické tabulky.
Klicken Sie auf ein Element für weitere Informationen wie Eigenschaften, Geschichte, Namensherkunft, Bilder, Anwendungen, Gefahren und Elektronenkonfiguration.
Klepnutím na prvek se dozvíte více o vlastnostech, historii, původu názvu, obrázcích, aplikacích, nebezpečích a elektronových obalech každého prvku.
Einfache farbkodierte Elementtabelle
Vizuálně uspokojivá barevná tabulka
Ansprechendes Design mit vielen Informationen
Jednoduchý plynulý design se spoustou detailů
Detaillierte Beschreibung für jedes Element
Detalní popis každého prvku
Liste der Elemente nach alphabetischer Ordnung
Zobrazite list všech prvků v abecedním pořadí
Elektronenkonfiguration und Bild für jedes Element
Schéma elektronového obalu a obrázek pro každý prvek
Vergleiche die Eigenschaften von 2 Elementen
Srovnejte vlasnosti 2 prvků
Suchen Sie Elemente nach Elementsymbol, Ordnungszahl oder Name
Hledejte prvek pomocí značky, atomového čísla nebo jména
Detaillierte Informationen zu den Hauptisotopen
Detailní informace pro hlavní izotopy
Links zu informativen, weiterführenden Internetseiten
Odkazy na informační stránky pro další studii
Arbeitet auch offline - es wird keine Internetverbindung benötigt
Funguje offline, není potřeba internetové připojení
Interaktives Periodensystem der chemischen Elemente
No translations found
Eigenschaften, Geschichte, Namensherkunft, Fakten, Anwendungen, Isotope, Elektronenkonfiguration, Kristallstruktur, Gefahren und mehr
No translations found
Gruppe
Skupina
Periode
Perioda
Block
Blok
Handel
No translations found
Bild
Obrázek
Weitere Bilder
Další obrázky
Eigenschaften
Vlastnosti
Anwendung
Aplikace
Geschichte
Historie
Generelle Eigenschaften
Hlavní vlastnosti
Physikalische Eigenschaften
Fyzické vlastnosti
Atomeigenschaften
Atomové vlastnosti
Hauptanwendungen
Hlavní využití
Wichtige Links
Externí odkazy
Erscheinungsbild
Vzhled
Tastenkürzel
Zkratky
Vorschläge
No translations found
Mehr
Víc
Darstellung
No translations found
Website
Webová stránka
Tischbreite
Šířka tabulky
Nach Zahlen sortiert
Řadit dle čísla
Nach Name sortiert
Řadit dle jména
Nach Elementsymbol sortiert
Řadit dle značky
Name
Název
Elementsymbol
Značka
Ordnungszahl
Atomové číslo
Atommasse
Atomová hmotnost
Massenzahl
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.