फ़ारसी
ภาษาเปอร์เซีย
रोमानियाई
ภาษาโรมาเนีย
सर्बियाई
ภาษาเซอร์เบีย
स्लोवेनियाई
ภาษาสโลวีเนีย
स्वीडिश
สวีเดน
थाई
ไทย
यूक्रेनी
ยูเครน
उज़्बेक
ภาษาอุซเบก
वियतनामी
ภาษาเวียดนาม
अफ़्रीकान्स
ภาษาอาฟรีกานส์
आइसलैण्डिक
ภาษาไอซ์แลนด์
स्वाहिली
ภาษาสวาฮีลี
एस्पेरांतो
ภาษาเอสเปรันโต
आर्मीनियाई
ภาษาอาร์มีเนีย

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.