Тъмнина
어둡게
Заден план
배경
Използвай моя Windows accent цвят
사용자의 윈도우 테마 컬러 사용
Откриване
발견 연도
пр.Хр.
기원전
Елементите: Периодичната таблица предлага подробна и полезна информация за всичките химичните елементи на едно място.
원소 주기율표: 118 원소'는 주기율표 속 모든 원소들에 대한 유용한 정보를 종합적으로 한 번에 보여줍니다.
Кликни на елемент за да разбереш повече за неговите свойства, история, произход на името, снимки, приложение, опасности и диаграми за обвивката на всеки елемент.
각각의 원소를 클릭하여 원소의 특성, 역사, 원소명의 유래, 모습, 용도, 위험성, 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다.
Кодирана таблица с визуално приятен цвят
아름다운 주기율표가 눈을 즐겁게 해줍니다
Прост, флуиден дизайн с много детайли
디자인이 심플하고 예쁘며 디테일이 살아있습니다
Детайлно описание за всеки елемент
원소들에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
Виж листа от всички елементи в азбучен вид
모든 원소들을 가나다 순서대로 볼 수도 있습니다
Диаграма за електронната обвивка и снимка за всеки елемент
각각의 원소들의 모습과 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다
Сравни свойствата на 2 елемента
두 원소의 특징을 비교할 수 있습니다
Търси за елементи използвайки техният символ, атомен номер или име
원소 기호와 이름, 원자 번호로 원소를 검색할 수 있습니다
Детайлна информация за главните изотопи
주요 동위원소에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
Линкове към информативни уеб сайтове за допълнително проучване
더 심화적인 정보를 제공하는 여러 웹사이트의 링크가 연결되어 있습니다
Работи офлайн, не се изисква интернет връзка
인터넷이 필요없는 오프라인 작업이 가능합니다
Група
Период
주기
Блок
구역
Снимка
이미지
Повече снимки
더 많은 이미지
Свойства
특성
Приложения
용도
История
역사
Главни свойства
일반적 특성
Физични свойства
물리적 특성
Атомни свойства
원자의 특성
Главни приложения
용도
Важни линкове
주요 링크
Вид
디자인
Преки пътища
단축키
Още
더보기
Уеб сайт
웹사이트
Подреждане по номер
원자 번호순으로 정렬
Подреждане по име
원소 이름순으로 정렬
Подрежане по символ
원소 기호순으로 정렬
Име
원소 이름
Символ
원소 기호
Атомен номер
원자 번호
Атомна маса
원자량

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.