Тъмнина
Donker
Заден план
Agtergrond
Използвай моя Windows accent цвят
Gebruik my Windows-aksentkleur
Откриване
Ontdekte
пр.Хр.
VC
Елементите: Периодичната таблица предлага подробна и полезна информация за всичките химичните елементи на едно място.
Elemente: Die Periodieke Tabel bied omvattende en nuttige inligting oor die chemiese elemente op een plek.
Кликни на елемент за да разбереш повече за неговите свойства, история, произход на името, снимки, приложение, опасности и диаграми за обвивката на всеки елемент.
Klik op 'n element om meer uit te vind oor die eienskappe, geskiedenis, oorsprong van die naam, beelde, toepassings, gevare en elektrondopdiagram van elke element.
Кодирана таблица с визуално приятен цвят
Visueel aangename kleur gekodeerde tabel
Прост, флуиден дизайн с много детайли
No translations found
Детайлно описание за всеки елемент
Gedetailleerde beskrywing vir elke element
Виж листа от всички елементи в азбучен вид
Vertoon lys van al die elemente in alfabetiese volgorde
Диаграма за електронната обвивка и снимка за всеки елемент
Elektronskulpdiagram en beeld vir elke element
Сравни свойствата на 2 елемента
Vergelyk die eienskappe van 2 elemente
Търси за елементи използвайки техният символ, атомен номер или име
Soek vir elemente deur die simbool, atoomgetal of naam in te voer
Детайлна информация за главните изотопи
Gedetailleerde inligting oor belangrike isotope
Линкове към информативни уеб сайтове за допълнително проучване
Skakels na informatiewe webwerwe vir verdere navorsing
Работи офлайн, не се изисква интернет връзка
Geen internetverbinding nodig nie
Група
Groep
Период
Periode
Блок
Blok
Снимка
Beeld
Повече снимки
Meer beelde
Свойства
Eienskappe
Приложения
Toepassings
История
Geskiendenis
Главни свойства
Algemene Eienskappe
Физични свойства
Fisiese Eienskappe
Атомни свойства
Atomiese Eienskappe
Главни приложения
Belangrikste toepassings
Важни линкове
Belnagrike Skakels
Вид
Voorkoms
Преки пътища
Snelskakels
Още
Meer
Уеб сайт
Webwerf
Подреждане по номер
Rangskik volgens nommer
Подреждане по име
Rangskik volgens naam
Подрежане по символ
Rangskik volgens simbool
Име
Naam
Символ
Simbool
Атомен номер
Atoom Nommer
Атомна маса
Atoommassa

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.