Тъмнина
ダーク
Заден план
バックグラウンド
Използвай моя Windows accent цвят
アクセントカラーを使う
Откриване
発見された年
пр.Хр.
紀元前
Елементите: Периодичната таблица предлага подробна и полезна информация за всичките химичните елементи на едно място.
元素:周期表は、化学元素に関する包括的かつ有用な情報を1か所にまとめています。
Кликни на елемент за да разбереш повече за неговите свойства, история, произход на името, снимки, приложение, опасности и диаграми за обвивката на всеки елемент.
元素をクリックすると、各元素のプロパティ、歴史、名前の由来、画像、用途、ハザード、電子殻図が表示されます。
Кодирана таблица с визуално приятен цвят
とても見やすい色分けされた周期表
Прост, флуиден дизайн с много детайли
No translations found
Детайлно описание за всеки елемент
各元素の細かな説明
Виж листа от всички елементи в азбучен вид
あいうえお順にすべての元素のリストを表示する
Диаграма за електронната обвивка и снимка за всеки елемент
各元素の電子殻図と画像
Сравни свойствата на 2 елемента
2つの元素の詳細を比較する
Търси за елементи използвайки техният символ, атомен номер или име
元素記号や原子番号、元素名を使って元素を検索する
Детайлна информация за главните изотопи
主要同位体に関する詳細情報
Линкове към информативни уеб сайтове за допълнително проучване
No translations found
Работи офлайн, не се изисква интернет връзка
オフラインで利用可能です(インターネット接続は不必要です)
Група
Период
周期
Блок
ブロック
Снимка
画像
Повече снимки
その他の画像
Свойства
特性
Приложения
用途
История
歴史
Главни свойства
一般特性
Физични свойства
物理特性
Атомни свойства
原子特性
Главни приложения
主な用途
Важни линкове
外部リンク
Вид
デザイン
Преки пътища
ショートカット
Още
その他
Уеб сайт
Web サイト
Подреждане по номер
原子番号順に並べ替える
Подреждане по име
名前順に並べ替える
Подрежане по символ
元素記号順に並べ替える
Име
名称
Символ
記号
Атомен номер
原子番号
Атомна маса
原子量

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.