Тъмнина
Заден план
背景
Използвай моя Windows accent цвят
使用Windows主題顏色
Откриване
发现年期
пр.Хр.
公元前
Елементите: Периодичната таблица предлага подробна и полезна информация за всичките химичните елементи на едно място.
元素:週期表一站式提供有關化學元素的全面和有用的信息。
Кликни на елемент за да разбереш повече за неговите свойства, история, произход на името, снимки, приложение, опасности и диаграми за обвивката на всеки елемент.
擊元素以了解有關每個元素的屬性,歷史,名稱來源,圖像,應用,危害和電子層分布圖的更多信息。
Кодирана таблица с визуално приятен цвят
令人視覺愉悅的彩色表格
Прост, флуиден дизайн с много детайли
簡單的流畅設计并带有很多細節
Детайлно описание за всеки елемент
各個元素的詳細描述
Виж листа от всички елементи в азбучен вид
依字母順序查看所有元素的清單
Диаграма за електронната обвивка и снимка за всеки елемент
每個元素的電子殼圖和圖像
Сравни свойствата на 2 елемента
比較 2 個元素的屬性
Търси за елементи използвайки техният символ, атомен номер или име
使用元素的符號、原子編號或名稱搜索元素
Детайлна информация за главните изотопи
主要同位素的詳細資料
Линкове към информативни уеб сайтове за допълнително проучване
指向資訊網站的連結,供進一步研究
Работи офлайн, не се изисква интернет връзка
離線工作,無需網路連接
Група
Период
週期
Блок
Снимка
圖像
Повече снимки
更多圖片
Свойства
性能
Приложения
應用
История
歷史
Главни свойства
一般屬性
Физични свойства
物理性質
Атомни свойства
原子性質
Главни приложения
主要應用
Важни линкове
外部連結
Вид
外觀
Преки пътища
快捷方式
Още
更多
Уеб сайт
網站
Подреждане по номер
按原子序號排序
Подреждане по име
按原子名稱排序
Подрежане по символ
按原子符號排序
Име
名稱
Символ
符號
Атомен номер
原子序數
Атомна маса
標準原子質量

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.