Escuro
Ciemny
Papel de Parede
Tło
Usar a minha cor do Windows
Użyj koloru akcentowego z Windowsa
Imprimíveis
Materiały do wydruku
Descarregar
Pobierz
Descoberto
Odkrycie
a.C.
p.n.e.
Elementos: A Tabela Periódica fornece informação útil e compreensível acerca dos elementos químicos, tudo em um lugar.
Układ okresowy pierwiastków zbiera wszechstronne i użyteczne informacje na temat pierwiastków chemicznych w jednym miejscu.
Clique num elemento para saber mais sobre as propriedades, história, origem do nome, imagens, aplicações, perigos e o diagrama de concha de eletrão/elétron de cada elemento.
Kliknij na pierwiastek, by dowiedzieć się więcej na temat jego właściwości, historii, pochodzenia nazwy, wyglądu, zastosowań, niebezpieczeństw i wykresu powłok elektronowych.
Tabela codificada com cores visualmente agradáveis
Zadowalający wizualnie kolorowy układ
Design fluido e simples, com muitos detalhes
Wykres powłok elektronowych i zdjęcie dla każdego z pierwiastków
Descrição detalhada para cada elemento
Porównaj właściwości dwóch pierwiastków
Veja a lista de todos os elementos por ordem alfabética
Szczegółowe informacje o ważnych izotopach
Diagrama de concha de eletrão/elétron e imagem para cada elemento
Wykres powłok elektronowych i zdjęcie dla każdego z pierwiastków
Compare as propriedades de 2 elementos
Porównaj właściwości dwóch pierwiastków
Procure pelos elementos usando o seu símbolo, número atómico o nome
Wyszukaj pierwiastki za pomocą ich symbolu, liczby atomowej lub nazwy
Informação detalhada na maioria dos isótopos
Szczegółowe informacje o ważnych izotopach
Ligações para páginas web informativas para estudo aprofundado
Linki do informacyjnych stron internetowych do dalszej nauki
Funciona offline, sem conexão de internet necessária
Działa w trybie offline, połączenie z Internetem nie jest konieczne
Tabela periódica interativa de elementos químicos
Interaktywny układ okresowy
Propriedades, história, origem do nome, factos, aplicações, isótopos, configurações eletrónicas, estrutura cristalina, risco e mais
Właściwości, historia, pochodzenie nazwy, fakty, zastosowania, izotopy, konfiguracja elektronów, struktura kryształów, zagrożenia i więcej
Grupo
Grupa
Período
Okres
Bloco
Blok
Loja
Sklep
Imagem
Obraz
Mais imagens
Więcej obrazów
Propriedades
Właściwości
Aplicações
Zastosowania
História
Historia
Propriedades Gerais
Ogólne właściwości
Propriedades Físicas
Właściwości fizyczne
Propriedades Atómicas
Właściwości atomowe
Aplicações Principais
Główne zastosowania
Links importantes
Linki zewnętrzne
Aparência
Wygląd
Atalhos
Skróty
Sugestões
Propozycje
Mais
Więcej
Estilo
No translations found
Site
Witryna internetowa
Largura da tabela
Szerokość tabeli
Classificar por número
Sortuj według numeru
Classificar por nome
Sortuj według nazwy
Classificar por símbolo
Sortuj według symbolu
Nome
Nazwa
Símbolo
Symbol
Número atómico
Liczba atomowa
Massa atómica relativa
Masa atomowa
Número de massa
Liczba masowa

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.