ภาษาเปอร์เซีย
페르시아어
ภาษาโรมาเนีย
루마니아어
ภาษาเซอร์เบีย
세르비아어
ภาษาสโลวีเนีย
슬로베니아어
สวีเดน
스웨덴어
ไทย
태국어
ยูเครน
우크라이나어
ภาษาอุซเบก
우즈베크어
ภาษาเวียดนาม
베트남어
ภาษาอาฟรีกานส์
아프리카 어
ภาษาไอซ์แลนด์
아이슬란드 어
ภาษาสวาฮีลี
스와힐리어
ภาษาเอสเปรันโต
에스페란토 말
ภาษาอาร์มีเนีย
아르메니아어

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.