โหมดมืด
어둡게
พื้นหลัง
배경
ใช้สีของ Windows ของฉัน
사용자의 윈도우 테마 컬러 사용
ดาวน์โหลด
다운로드
ค้นพบเมื่อ
발견 연도
พ.ศ.
기원전
ตารางธาตุนี้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีทั้งหมดในที่เดียว!
원소 주기율표: 118 원소'는 주기율표 속 모든 원소들에 대한 유용한 정보를 종합적으로 한 번에 보여줍니다.
คลิกที่ธาตุเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประวัติ วันที่ค้นพบ ชื่อ รูปภาพ ความอันตรายและเปลือกอิเล็กในธาตุต่างๆ
각각의 원소를 클릭하여 원소의 특성, 역사, 원소명의 유래, 모습, 용도, 위험성, 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다.
สีตารางที่ถูกใจ
아름다운 주기율표가 눈을 즐겁게 해줍니다
การออกแบบที่เรียบง่ายและมีรายละเอียดมากมาย
디자인이 심플하고 예쁘며 디테일이 살아있습니다
คำอธิบายโดยละเอียดสำหรับแต่ละธาตุ
원소들에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ ลำดับตัวอักษร
모든 원소들을 가나다 순서대로 볼 수도 있습니다
แผนภาพเปลือกอิเล็กตรอนและรูปภาพของธาตุ
각각의 원소들의 모습과 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ 2 ธาตุ
두 원소의 특징을 비교할 수 있습니다
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ สัญลักษณ์หมาย เลขอะตอมหรือชื่อ
원소 기호와 이름, 원자 번호로 원소를 검색할 수 있습니다
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไอโซโทป
주요 동위원소에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลเพื่อดูข้อมูลอื่นๆ
더 심화적인 정보를 제공하는 여러 웹사이트의 링크가 연결되어 있습니다
ทำงานแบบออฟไลน์ (ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
인터넷이 필요없는 오프라인 작업이 가능합니다
หมู่
คาบ
주기
บล็อก
구역
Store
상점
ภาพ
이미지
ภาพเพิ่มเติม
더 많은 이미지
คุณสมบัติ
특성
แอปพลิเคชัน
용도
ประวัติ
역사
คุณสมบัติทั่วไป
일반적 특성
คุณสมบัติกายภาพ
물리적 특성
คุณสมบัติอะตอม
원자의 특성
หน้าหลักของแอพ
용도
ลิงค์
주요 링크
สิ่งที่ปรากฏ
디자인
ทางลัด
단축키
แสดงเพิ่มเติม
더보기
เว็บไซต์
웹사이트
ตารางแบบกว้าง
주기율표 너비
เรียงตามลำดับเลข
원자 번호순으로 정렬
เรียงตามชื่อ
원소 이름순으로 정렬
เรียงตามสัญลักษณ์
원소 기호순으로 정렬
ชื่อ
원소 이름
สัญลักษณ์
원소 기호
เลขอะตอม
원자 번호
มวลอะตอม
원자량

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.