โหมดมืด
Oscuro
พื้นหลัง
Fondo
ใช้สีของ Windows ของฉัน
Usar mi color de énfasis de Windows
ดาวน์โหลด
Descargar
ค้นพบเมื่อ
Descubrimiento
พ.ศ.
a. C.
ตารางธาตุนี้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีทั้งหมดในที่เดียว!
Elementos: La Tabla Periódica ofrece información completa y útil acerca de cada uno de los elementos químicos, en un solo lugar.
คลิกที่ธาตุเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประวัติ วันที่ค้นพบ ชื่อ รูปภาพ ความอันตรายและเปลือกอิเล็กในธาตุต่างๆ
Haga click en un elemento para conocer más acerca de sus propiedades, historia, origen del nombre, imágenes, aplicaciones, riesgos asociados con el elemento y diagrama de electrones.
สีตารางที่ถูกใจ
Tabla codificada con colores visualmente agradables
การออกแบบที่เรียบง่ายและมีรายละเอียดมากมาย
Diseño fluido simple y con una gran cantidad de detalles
คำอธิบายโดยละเอียดสำหรับแต่ละธาตุ
Descripción detallada de cada elemento
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ ลำดับตัวอักษร
Visualice todos los elementos listados en orden alfabético
แผนภาพเปลือกอิเล็กตรอนและรูปภาพของธาตุ
Diagrama de electrones e imagen de cada elemento
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ 2 ธาตุ
Compare las propiedades de 2 elementos
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ สัญลักษณ์หมาย เลขอะตอมหรือชื่อ
Busque elementos usando su símbolo, número atómico o nombre
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไอโซโทป
Información detallada sobre los principales isótopos
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลเพื่อดูข้อมูลอื่นๆ
Enlaces a sitos web adicionales para mayor información
ทำงานแบบออฟไลน์ (ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
No requiere conexión a internet, funciona offline
หมู่
Grupo
คาบ
Período
บล็อก
Bloque
Store
Tienda
ภาพ
Imagen
ภาพเพิ่มเติม
Más imágenes
คุณสมบัติ
Propiedades
แอปพลิเคชัน
Aplicaciones
ประวัติ
Historia
คุณสมบัติทั่วไป
Propiedades General
คุณสมบัติกายภาพ
Propiedades Físicas
คุณสมบัติอะตอม
Propiedades Atómicas
หน้าหลักของแอพ
Principales Aplicaciones
ลิงค์
Enlaces Externos
สิ่งที่ปรากฏ
Apariencia
ทางลัด
Accesos directos
แสดงเพิ่มเติม
Más
เว็บไซต์
Sitio web
ตารางแบบกว้าง
Ancho de la tabla
เรียงตามลำดับเลข
Ordenar por número
เรียงตามชื่อ
Ordenar por nombre
เรียงตามสัญลักษณ์
Ordenar por símbolo
ชื่อ
Nombre
สัญลักษณ์
Símbolo
เลขอะตอม
Número atómico
มวลอะตอม
Masa atómica

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.