ภาษาเปอร์เซีย
Персийски език
ภาษาโรมาเนีย
Румънски език
ภาษาเซอร์เบีย
Сръбски език
ภาษาสโลวีเนีย
Словенски език
สวีเดน
Шведски език
ไทย
Тайски език
ยูเครน
Украински език
ภาษาอุซเบก
Узбекски език
ภาษาเวียดนาม
Виетнамски език
ภาษาอาฟรีกานส์
Африканс език
ภาษาไอซ์แลนด์
Исландски език
ภาษาสวาฮีลี
Суахили език
ภาษาเอสเปรันโต
Есперанто език
ภาษาอาร์มีเนีย
Арменски език

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.