ภาษาเปอร์เซีย
Fors tili
ภาษาโรมาเนีย
Rumin tili
ภาษาเซอร์เบีย
Serbiya tili
ภาษาสโลวีเนีย
Sloven tili
สวีเดน
Shved tili
ไทย
Tay tili
ยูเครน
Ukrain tili
ภาษาอุซเบก
Oʻzbek tili
ภาษาเวียดนาม
Vyetnam tili
ภาษาอาฟรีกานส์
Afrikaans tili
ภาษาไอซ์แลนด์
Island tili
ภาษาสวาฮีลี
Suaxili tili
ภาษาเอสเปรันโต
Esperanto tili
ภาษาอาร์มีเนีย
Arman tili

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.